O ŠKOLCE

Mateřská škola Helvíkovice je předškolní vzdělávací zařízení rodinného typu s dlouholetou tradicí.

Nachází se v malebném prostředí podhůří Orlických hor.

Je součástí víceúčelového objektu vybudovaného v roce 2006, který se nachází ve středu obce. Víceúčelový objekt nabízí vlastní tělocvičnu, zahradu s herními prvky pro nejmenší děti a skatepark pro děti starší.

V blízkosti se nachází les, který využíváme k dětským hrám, poznávání i učení venku. V bezpečné vzdálenosti je hlavní komunikace i zastávka autobusu, tím se mateřská škola stává dobře dostupnou.

Mateřská škola je jednotřídní, věkově smíšená.

Přijímáme děti již od 2 do 6 let do výše kapacity, která činí 28 dětí

pondělí – pátek | 06:15 – 16:15

Děti vzděláváme podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „Putujeme se sluníčkem a poznáváme svět“. Náš program nabízí dětem možnost „putovat“ napříč mnoha oblastmi, které pomáhají dětem vytvářet elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, jenž dítě obklopuje. Slunce provází lidský život od počátku až do konce. Je přítomné všude a ve všech situacích a pro život na Zemi nepostradatelné. Sluníčko se tak stane dětem průvodcem i kamarádem, s kterým budou poznávat náš krásný svět, a to díky každodenní nabídce a pestrým činnostem, které dětem vytváříme a nabízíme. Vše, co do dětí v předškolním věku vložíme, se nám a naší společnosti jednou vrátí. Vychováváme a vzděláváme děti nejen pro daný okamžik, ale pro budoucnost!

Snažíme se o to, aby si děti vytvářely pozitivní vztah ke kamarádům a ostatním lidem, životnímu prostředí,seznamujeme je s tradicemi a řemesly a vedeme k tomu, aby si vážily práce druhých. Vzděláváme děti nejen pro daný okamžik, ale i pro budoucnost.

Naším cílem je, aby děti, které k nám ve 2 až 3 letech přijdou, na konci předškolního období odcházely do světa budoucnosti jako osobnosti, které se chtějí dále vzdělávat a rozvíjet a jsou zdravě sebevědomé. Důležité je pro nás vytvořit pro děti i jejich rodiče příjemné a bezpečné prostředí, kde panuje přátelská atmosféra a děti se cítí šťastně a spokojeně.